Kein Grab ist stumm

 

Sektionen | Register | Suchen

 

<<< | >>>

 

 

 

11 - 7 - 28 (Glößinger & Marr & Schmid)

Bildteil

GRABINSCHRIFT

Familie Schmid.

Hier ruhet

unsere liebe Großmutter

Frau Ursula Glößinger.

geb. d. 6. Janu. 1813. gest. d. 7. Febr. 1896.

Unser treu besorgter Gatte u. Vater

Herr Ferdinand Schmid

pens. Wagenwärter,

geb. d. 9. Juni 1842, gest. d. 8. Sept. 1907.

Dessen Gattin & unsere liebe Mutter

Frau Marie Schmid

geb. 20. Dez. 1846, gest. 23. Mai 1921

A. Weigel.

TAFEL

HEINRICH

MARR

GENREMALER

1807 - 1871

Ω

 

 

 

<<< | >>>

 

Sektionen | Register | Suchen

 

ISSN 2367 - 3907

© Reiner Kaltenegger. 2007 - 2017.